Тринаесетта меѓународна научна конференција

Тринаесеттата Меѓународна Научна Конференција The teacher of the future се одржа во периодот од
25-28 Мај 2017 година во Будва, Црна Гора.

На конференцијата учествуваа 237 учесници
од четиринаесет земји

Како резултат произлегоа 279 научно - стручни трудови, кои се објавени во четири зборници

Генерален спонзор на конференцијата беше EBSCO

Зборниците може да ги преземете тука
Зборник 17.1   Зборник 17.2   Зборник 17.3   Зборник 17.4
2019 © Институт за менаџмент на знаење
Сите права задржани