Четиринаесетта меѓународна научна конференцијаЧетиринаесеттата Меѓународна Научна Конференција

THE POWER OF KNOWLEDGE


ќе се одржи во периодот од
29 Септември - 01 Октомври 2017 година во Агија Тријада, Грција.

2019 © Институт за менаџмент на знаење
Сите права задржани