Седумнаесеттата Меѓународна Научна Конференција

THE TEACHER OF THE FUTURE


ќе се одржи во периодот

од 24 до 27 Мај, 2018 година

во хотел Slovenska Plaza во Будва, Црна Гора.
Седумнаесеттата Меѓународна Научна Конференција

THE TEACHER OF THE FUTURE


повикот можете да го преземете на линкот подолу

македонски српски      
MK_UNI_BUDVA_18          SR_UNI_BUDVA_18
2019 © Институт за менаџмент на знаење
Сите права задржани