Осумнаесетта Меѓународна Научна Конференција

THE POWER OF KNOWLEDGE


27 до 29 Септември, 2018 година

Агија Тријада, Р. Грција.
Осумнаесетта Меѓународна Научна Конференција

THE POWER OF KNOWLEDGE


зборникот можете да го преземете на линкот подолу

Зборник 26.1    Зборник 26.2    Зборник 26.3   
Зборник 26.4    Зборник 26.5    Зборник 26.6   
2019 © Институт за менаџмент на знаење
Сите права задржани