Деветнаесеттата Меѓународна Научна Конференција

KNOWLEDGE IN PRACTICE


14 до 16 Декември, 2018 година

Банско, Р. Бугарија.
Деветнаесеттата Меѓународна Научна Конференција

KNOWLEDGE IN PRACTICE


зборниците можете да ги преземете на линковите подолу

Зборник 28.1    Зборник 28.2    Зборник 28.3    Зборник 28.4   

Зборник 28.5    Зборник 28.6    Зборник 28.7   
2019 © Институт за менаџмент на знаење
Сите права задржани