Четврта меѓународна научна конференција

Четвртата меѓународна научна конференција е акредитирана од Фармацевтската комора на Република Македонија.
За повеќе информации кликнете тука

Повикот за конференцијата преземете го тука

Зборник 8.1    Зборник 8.2

Примерок за труд       Примерок за резиме
2019 © Институт за менаџмент на знаење
Сите права задржани