asasas


Седумнаесеттата Меѓународна Научна Конференција

THE TEACHER OF THE FUTURE


ќе се одржи во периодот

од 24 до 27 Мај, 2018 година

во хотел Slovenska Plaza во Будва, Црна Гора.

2019 © Институт за менаџмент на знаење
Сите права задржани