Осма меѓународна научна конференција

Oсмата Меѓународна Научна Конференција Knowledge without borders се одржа во периодот од
8-10 април 2016 година во Банско, Бугарија.

На конференцијата учествуваа 208 учесници
од Македонија, Бугарија, Србија,
Албанија


Како резултат произлегоа 175 научно - стручни трудови, кои се објавени во три зборнициЗборниците може да ги преземете тука
Зборник 12.1   Зборник 12.2   Зборник 12.3
2019 © Институт за менаџмент на знаење
Сите права задржани