Прва меѓународна научна конференција

Првата меѓународна научна конференција со работен наслов Знаењето-капитал на иднината се одржа во периодот од 26-28 ноември 2009, во чијшто фокус беше знаењето, менаџирањето на знаењето, споделувањето и неговата апликативност во секојдневните сфери на живеењето.
Како резултат на оваа конференција произлегоа бројни стручни и научни трудови, се дискутираа идеи за создавање, унапредување и споделување на знаењето и се добија бројни заклучоци и препораки коа се спроведоа во праксата.
2019 © Институт за менаџмент на знаење
Сите права задржани