Втора меѓународна научна конференција

Активно се подготвување и од 21 - 23 мај 2014 година во Охрид се одржа втората меѓународна конференција Знаењето – капитал на иднината со работен наслов „Новото знаење за новите луѓе“ Активностите кои траеја близу 5 месеци резултираа со:

а) вкупно 194 трудови од кои 153 научни и стручни и 41 студентски од 15 држави од 3 континенти (Азија, Северна Америка и Европа)
б) Трудовите беа селектирани од Научен одбор од 16 држави на чие чело беше претседателот на МАНУ , академик проф. д-р Владо Камбовски
в) Издадени се и на самиот собир беа поделени две публикации
- Научно- стручни трудови (861 страници)
- Студентски трудови (178 страници)
г) Електронска верзина на ЦД
д) Официјална електронска верзија како издание на официјалниот издавач ЈПМНТ, Врање, Република Србија
2019 © Институт за менаџмент на знаење
Сите права задржани