Станете дел од тимот на Институтот за менаџмент на знаење и дајте го Вашиот придонес кон општеството! Ние ја создаваме нашата иднина, да се потрудиме да биде основана на цврстите темели на знаењето.

Годишната членарина во Институтот за менаџмент на знаењето изнесува 5 (пет) евра во денарска противвредност и може да се плати на следната сметка:

Институт за менаџмент на знаењето Јане Сандански, 3-2-13 Скопје
НЛБ Тутунска банка – Скопје
БРОЈ НА СМЕТКА: 210-0635707501-03

2019 © Институт за менаџмент на знаење
Сите права задржани