SOME RECOGNITIONS AND APPLICATIONS IN MACEDONIAN MUSLIMS IN RELATION TO HAVING A CHILD

  • Mensur Nuredini Faculty of Islamic Theology, Skopje
Keywords: Macedonian Muslims, birth, beliefs, legends and applications

Abstract

In order to understand the beliefs in relation to and practices of a birth in Macedonian Muslims, it will be more correct to first understand the importance given to the child. As in every society, for the Macedonian Muslims is also important to have a child, being a parent or a desire to have a righteous son or sons that will continue their descendants. Those who have children have great joy and happiness while those who can not have children are deeply saddened. In order to understand how important the desire to have children in Macedonian Muslims is, it will suffice to look at the applications they perform at the various ways and means by which the parents apply for sake of having children without regard for religious prohibitions.

References

BORATAV, Pertev Naili, Türk Halk Bilimi II 100 Soruda Türk Folkloru (İnanışlar, Töre ve Törenler Oyunlar), 2.b. İstanbul 1984.

ERDENTUĞ, Nermin, Hal Köyünün Etnolojik Tetkiki, Ankara 1956.

FIĞLALI, Ethem Ruhi, Geçmişten Günümüze Halk İnançları Açısından Alevilik-Bektaşilik, Ankara 1994.

KALAFAT, Yaşar, Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançlarının İzleri, Ankara 1992.

KALAFAT, Yaşar, İslamiyet ve Türk Halk İnançları, Ankara 1996.

KALAFAT, Yaşar, Makedonya Türkleri Arasında Yaşayan Halk İnançları, İstanbul 1994.

MEAR, Hüray, Kıbrıs Türk Toplumunda Doğum Evlenme ve Ölüm ile İlgili Adet ve İnanışlar.

NUREDİNİ, Mensur, Makedonya’daki Belli Başlı Ziyaret Yerleri, Dinler Tarihi Açısından Bir Değerlendirme, Gostivar 2003.

ÖNAL, Mehmet Naci, Romanya Dobruca Türkleri ve Mukayeseleriyle Doğum, Evlenme ve Ölüm Adetleri, Ankara 1998.

ÖRNEK, Sedat Veyis, Anadolu Folklorunda Ölüm, Ankara 1979.

ÖRNEK, Sedat Veyis, Sivas ve Çevresinde Hayatın Çeşitli Safhalarıyla İlgili Bâtıl İnançların ve Büyüsel İşlemlerin Etnolojik Tetkiki, Ankara 1966.

ÖRNEK, Sedat Veyis, Türk Halk Bilimi, Ankara 1995.

POLAT, Kemal, Beşikten Mezara Kırgız Türklerinde Gelenekler ve Halk İnanışları (Basılmamış Doktora Tezi), Erzurum 2003.

Published
2018-03-09
How to Cite
Nuredini, M. (2018). SOME RECOGNITIONS AND APPLICATIONS IN MACEDONIAN MUSLIMS IN RELATION TO HAVING A CHILD. Knowledge International Journal, 22(6), 1807 - 1813. Retrieved from https://ikm.mk/ojs/index.php/KIJ/article/view/2881