TERRORISM AS A RISK FOR THE SECURITY OF KOSOVO

  • Besim Kelmendi College Biznesi - Prishtina, Kosovo
Keywords: terrorism, crime, elements, prevention, combat

Abstract

From the moment of the appearance of terrorist organizations in Arab countries, Kosovo became part of various secret services, which influenced a small number of young people from Kosovo to join these organizations. To prevent such an approach of young people, Kosovo has taken very serious steps in completing the legal infrastructure and in the field of investigations, arrests and sentencing of those who were or attempted to become part of these terrorist organizations.
This paper will address the causes and elements of terrorism in general and in Kosovo in particular, the mission and objectives of Kosovo for the prevention and fight against terrorism, the analysis of this phenomenon in the legal-criminal aspect and its consequences in internal security and outside Kosovo.

References

Demolli, H. (2002). Terrorizmi, Fakulteti Juridik, Prishtinë

Handbuch politisch (1985). sozialer Grundbegriffe in Frankreich 1680 - 1820, München

Hide, E. (n.d.). Terrorizmi dhe reagimi shtetror pas luftës së ftohtë, Tiranë, marr nga http://www.doktoratura.unitir.edu.al/wp-content/uploads/2014/02/Doktoratura-Enri-Hide-Fakulteti-i-Histori-Filologjise-Departamenti-i-Historise.pdf, qasja mw datw 26.06.2017

Hysi, V. (2010). Kriminologjia, botim i dytë, Universiteti i Tiranës – Fakultetit i Drejtësisë, Tiranë

Krasniqi, K. (2010). Terrorizmi Ndërkombëtar

Klarin, M. (1979). “Terrorizmi” Beograd

Latifi, V. (2017). Mediat dhe terrorizmi, marr nga http://www.kolegji-juridica.org/new_web/wp-content/uploads/2017/03/Dr.-Vesel-LATIFI-Mediat-dhe-terrorizmi.pdf, qasja më datë 26.06.2017

Meqalla, Eraldo, marr nga http://www.tiranaobserver.al/nje-veshtrim-rreth-terrorizmit-nderkombetar/

OSCE, (2014). Parandalimi i terrorizmit dhe lufta kundër ekstremizmit dhe radikalizmit të dhunshëm që favorizojnë terrorizmin: qasja e policimit në komunitet

Strategjia kombëtare e Republikës së Kosovës kundër terrorizmit 2012 – 2017

(2004). Kodi Penal i Kosovës

(2012). Kodi Penal i Republikës së Kosovës

(1999). Konventën e Kombeve të Bashkuara për luftën kundër financimit të Terrorizmit

(1937). Konveta e Gjenevës mbi pengimin dhe ndëshkimin e terrorizmit

Published
2020-12-16
How to Cite
Kelmendi, B. (2020). TERRORISM AS A RISK FOR THE SECURITY OF KOSOVO. Knowledge International Journal, 43(5), 1025 - 1031. Retrieved from https://ikm.mk/ojs/index.php/KIJ/article/view/4812