ЗА НАС

Институтот е научна, стручна, образовна, едукативна, истражувачка и консултантска институција формирана во Скопје, Република Македонија.

Ги обединуваме, поттикнуваме и унапредуваме општествените активности во областа на знаењето и врз таа основа тежнееме да ги унапредуваме и менаџираме процесите за јакнење на социо-економските ресурси.

 

Кои се нашите цели?

 1. Проектирање и развивање на современи форми на обука;
  2. Планирање, истражување и реализација во обуката и образованието;
  3. Научно истражувачки проекти, студии, експертизи и ревизии;
  4. Планирање, реализација и контрола на проекти;
  5. Проучување и примена на научно-техничките достигнувања;
  6. Стимулирање и организација и промоција на нови видови на учење;

 

Органи на Институтот се:

 • Собрание
 • Извршен одбор
 • Претседател
 • Надзорен одбор
 • Работни тела