One comment

  • Наташа Тошеска-Спасова

    Почитувани,

    Ве молам за информација, дали е во план да се одржат конференциите во Истанбул 22-25.09 и Банско 09-11.12.

    Јас имав учество на неколку конференции до сега и би сакала да продолжам со соработката, но последниве 2 години воопшто не добивам никакви информации во врска со Вашите конференции и настани.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *